ЖИВЭР VI
/ нутгийн аялгуу /

буриад Жигүүр: даль живэр (даль жигүүр).

Ижил үг:

ЖИВЭР I

ЖИВЭР II

ЖИВЭР III

ЖИВЭР IV

ЖИВЭР V