ЖИВЭР IV

Хэрэгцээт хүнс хоол, эд зүйл дутмаг, тарчиг хоосон, ховор зэвэр: өлөн живэр [хоршоо] (өлөн зэлмүүн), дэлгэрэнгүй...

өлөн живэр өлөн зэлмүүн
ховор живэр элбэг биш
Ижил үг:

ЖИВЭР I

ЖИВЭР II

ЖИВЭР III

ЖИВЭР V

ЖИВЭР VI