ЖИВЭР III
/ ургамал /

Үетэн овгийн төрөл, сорлог залаат нэг наст өвс.

Ижил үг:

ЖИВЭР I

ЖИВЭР II

ЖИВЭР IV

ЖИВЭР V

ЖИВЭР VI