ЖИВЭР I

Хүн, амьтны дээд уруулын дээгүүр хоёр завжийг дарж, үзүүр тийшээгээ этийж ургасан сахал: живрээ илбэх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖИВЭР II

ЖИВЭР III

ЖИВЭР IV

ЖИВЭР V

ЖИВЭР VI