ЖИВЭР II

Загасны нуруунд жигүүрийн адил ургасан босоо их бага сэлүүр: загасны живэр (загасны нуруунд буй дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖИВЭР I

ЖИВЭР III

ЖИВЭР IV

ЖИВЭР V

ЖИВЭР VI