ЖИВЭРТ

1. Живэр бүхий, живэр бий - Живэрт хөх алаг морин залуу явахад гэнэ. Монгол дэлгэрэнгүй...


2. [амьтан] Живэр бүхий нэгэн зүйл шувуу: живэрт тоншуулжин [амьтан] (тоншуулын төрлийн нэг зүйл шувуу).