ЖИВЭР V

Өрхний оосор.

Ижил үг:

ЖИВЭР I

ЖИВЭР II

ЖИВЭР III

ЖИВЭР IV

ЖИВЭР VI