ЖИДЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Уруудах, шуурганд уруудах, алдагдах: жидсэн мал (шуурганд уруудаж алдагдсан мал) дэлгэрэнгүй...


2. Живэх - Усанд жидсэн чулуу шиг сураггүй. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.