ЖИЙРЭЭХИ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зүгээр, ерийнх, жирийнх - Энэ бол жийрээхи. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...