ЖИЛЭХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Шавах: шавраар жилэх (шавраар шавах);


2. Өнгөлөх: нийвийгээр жилэх (нийвийгээр өнгөлөх) - Хоёр дахиа идээлсэн арьсыг хатааж дэлгэрэнгүй...

3. Дарах: цас жилэх (цас дарах).

Ижил үг:

ЖИЛЭХ I