ЖИРХЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сэжиглэх, дур гутах, зэвүүцэх: өвчтөнөөс жирхэх (өвчтөнөөс сэжиглэх), дэлгэрэнгүй...


2. Эмээх, зовох, төвөгшөөх: танихгүй хүнээс жирхэх (танихгүй хүнээс эмээж зовох).