ЖОРХОЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хурдан: жорхой морь (хөнгөн хөлтэй морь);


2. Саваагүй, сониуч: юманд жорхой хүн (юманд сониуч хүн).