ЗААВАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ангайх, амаа ангалзуулах: заавайж инээх (ангайж инээх).