ЖҮРНЭЛЗЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Жөмбөгнөх, жомбогнох - Бузгай хэлэмгий болохоороо бултыг хэлээд жүрнэлзлээ. дэлгэрэнгүй...