ЖӨРӨӨДӨХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Улангасах, улайрах, шунах, улайран хүсэх: цусанд жөрөөдсөн чоно (цусанд улангассан чоно);


2. Этгээд юм хүсэх - Хүүхэн маань бөөр идэх сэн гэж жөрөөднө. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...