ЖИХИЙХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Болгоомжлох, айх, эмээх, төвөгшөөх, зовох: харанхуйгаас жихийх (харанхуйгаас дэлгэрэнгүй...


2. Жихүүцэх: хүйтэнд жихийх (хүйтэнд жихүүцэх);
3. Гайхах, гирэвших, гайхан харах: жихийж харах (гирэвшиж харах).

Ижил үг:

ЖИХИЙХ I