ЖИРХЭВТЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Жигшүүртэй, ой гутам, зэвүүрхмээр - Жирхэвтэр муухай юм. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.