ЖИЙГААН
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Жиргээ, жунгинаа: шувуудын жийгаан (шувуудын жиргээ);


2. Цуугиан, шуугиан, шуугилдаан: эмэгтэйчүүдийн жийгаан (эмэгтэйчүүдийн шааг шуугиан).