ЖИГЭНДЭЭРЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Аальгүйтэх, дүрсгүйтэх, жиг ургах - Жигэндээрээ юу чи;


2. Хийрхэх - Уур нь хүрч жигэндээрчихээд байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...