ЖИГЭНДЭЭТЭЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аальгүй, жоготой: жигэндээтэй охин (аальгүй охин).