ХАЗАЙХ

1. Хажуу тийш хэлбийх, ганхах, цэх биш болох: байшин хазайх (байшин хажуу тийш хэлбийх) - Хуучин дэлгэрэнгүй... Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт., шон хазайх (шон цэх биш болох), хазайхад нь тулах, халтирахад нь түших [зүйр цэцэн үг] (нэгнийгээ ядрахад нь тусалж дэмжих гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Гол замаас салах, гажих;
3. [шилжсэн] Үл дагах, ёсоор эс гүйцэтгэх: зарлигаас хазайх (зарлиг үл дагах) - Хааны зарлигаас хазайх нь хар толгойгоо алдахын дэлгэрэнгүй... ААЗ;

4. [шилжсэн] Үйл ажил бүтэл муутай болох, бүтэлгүйтэх: бүтэл нь хазайх (хэрэг явдал амжилтгүй болох, азгүйтэх) - Бүтэл нь дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., *үйлс нь хазайх (ажил үйлс нь бүтэлгүйтэх), *хазайсан дээр нь түлхэх (ядарч буруутаж явахад нь улам буруутгах гэсэн санаа) - Ундрах хилэгнэн –Ингэж ярихаа та нар боль, хүнийг сэтгэлээр унагаах юм чалчиж байх тань хэнд тус хүргэх юм бэ, Түмэннастаа хазайсан дээр нь түлхэх хэрэггүй гэв. Ж.Пүрэв. Ундрах инженер., *ам хазайх (а. Олны ам муудах; б. Гол ярианаасаа хөндийрөх).

байшин хазайх байшин хажуу тийш хэлбийх
шон хазайх шон цэх биш болох
хазайхад нь тулах халтирахад нь түших нэгнийгээ ядрахад нь тусалж дэмжих гэсэн санаа
зарлигаас хазайх зарлиг үл дагах
бүтэл нь хазайх хэрэг явдал амжилтгүй болох, азгүйтэх
үйлс нь хазайх ажил үйлс нь бүтэлгүйтэх
хазайсан дээр нь түлхэх ядарч буруутаж явахад нь улам буруутгах гэсэн санаа
ам хазайх а. Олны ам муудах; б. Гол ярианаасаа хөндийрөх