бүтэл нь хазайх
хэрэг явдал амжилтгүй болох, азгүйтэх