ХАЗВАГАНАХ

1. Шүд амаа хазах мэт хөдөлгөх;


2. Хазганах.