ХАЗГАЙДУУ

Хазгай байрын, хазгай маягтай - Гэрээ хазгайдуу барьчихсан байна шүү дээ. Н.Банзрагч. Зам.