ХАЗГАНАХ

1. Хазгар хүн, амьтан доголох - Тэднээс урьтаж ямар нэг юм олох гэсэн шиг, бараг өмнө шахуу хазганан явж дэлгэрэнгүй... Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү;


2. Хазайсан юм хажуу тийш дайвалзан хөдлөх.