ХАЗГАР II

Хазгай буруу, хар санаатай.

Ижил үг:

ХАЗГАР I