ХАЗГАРДАХ I

Хэтэрхий хазгар болох, хазгарын учир тохиромжгүйдэх.

Ижил үг:

ХАЗГАРДАХ II