ХАЗЛАХ

1. Байн байн хазах - Дэжид гуай доод уруулаа хазлан дуугүй сууж байснаа босон гэрээс гарав. дэлгэрэнгүй...


2. Мал өвс ногоог дуртай дургүй ганц нэгээр шүүрэн зулгаах - Асрын гадуур харуулын тангад мигуй мэт зөөлнөөр гишгэлэн шуухитнаж, морьд ногоо шир дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Нарангарвуу.