ХАЙ I

Юу л болдоо, аа мэдэхгүй гэж тээнэгэлзэн өгүүлэхэд хэлдэг аялга: хай мэдэхгүй (ёстой мэдэхгүй) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЙ II

ХАЙ III

ХАЙ IV: