ХАЙ II

Танил тал: хай хайгаа татах (танил талаа татах), хай хайгаа хамгаалах (танил талаа дэлгэрэнгүй...

хай хайгаа татах танил талаа татах
хай хайгаа хамгаалах танил талаа хамгаалах
Ижил үг:

ХАЙ I

ХАЙ III

ХАЙ IV: