ХАЙВ V

Мээмэн оройтой, ягаан өнгөтэй, хар хурганы үс хадсан саравчтай, улбар улаан сагалдаргатай бүчтэй хотон өвлийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЙВ I

ХАЙВ II

ХАЙВ II

ХАЙВ IV