ХАЙВАЙХ

1. Бүхлээрээ хажуу тийш хэлтийх: хайвайсан гэр (бүхлээрээ хажуу тийш бага зэрэг хазайсан гэр), дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны доожоогүй дорой байх.