ХАЙВАРС

Далжгар, далжис: хайварс далжис [хоршоо] (нэг тийш хазайх далжийх байдалтай).

хайварс далжис нэг тийш хазайх далжийх байдалтай