ХАЙВАХ

1. Хүн, амьтны хоёр тийшээ дайвах, ганхах - Амаа татсан шарга уухилан хулмалзан гүйж, хар алхаагаар зуузай дэлгэрэнгүй.... З.Баттулга. Уяхан замбуутив., хайвах дайвах [хоршоо] (юм хоёр тийш ганхан хөдлөх, дайвалзах);


2. Шувуу зэрэг амьтан усны мандал дээр дайван хөвөх.

хайвах дайвах юм хоёр тийш ганхан хөдлөх, дайвалзах.