ХАЙВГАНАХ

1. Хүн, малын хоёр тийш дайван ганхаж явах: хайвганан жороолох (ганхан жороолох);


2. Дайвганах - Өвгөжөөр зарцын хайвганан алхах алхаа юманд хүрч байгаа гар хурууны хөдөлгөөн нь нэгэн ёсны уран ажил мэт харагдана.дэлгэрэнгүй...