ХАЙВАР I

Шаламгай, анхааралтай, зальтай.

Ижил үг:

ХАЙВАР II