ХАЙВ II

Бариултай бяцхан дорвого тогоо - Өглөө босож, хайванд цай чанаж суулаа. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЙВ I

ХАЙВ II

ХАЙВ IV

ХАЙВ V