ХАЙ IV:

уй хай [хоршоо] (ихэд уйлж хайлах чимээ), уй хай болох (бүгдээр их дуу гарган дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЙ I

ХАЙ II

ХАЙ III