ХАЙ III

Мал, амьтныг хөөх, зандчих зэрэгт хашхирах аялга: хай гэх дуугүй, хайдаг ямааны чадалгүй [зүйр цэцэн дэлгэрэнгүй...

хай гэх дуугүй хайдаг ямааны чадалгүй хүч чадалгүй, дорой, унхиагүй гэсэн санаа
хай дуулаагүй адуу хазаар таниагүй үрээ хариулга эдэлгээнд сургаагүй, ороо догшин, ардаг гэсэн санаа
Ижил үг:

ХАЙ I

ХАЙ II

ХАЙ IV: