ХАЗГАЙЛДАХ

Хазгай болох, хазайх маягтай болох - Махлагдуу биетэй хээнцэрдүүхэн монгол эр морины нуруун дээр хазгайлдан дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион.