ХАЗГАЙРАХ

1. Хазгай болох: гутлын өсгий хазгайрах (гутлын өсгий тэгш биш, нэг тал руугаа хазгай болох), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Гажуу болох, үл зохицох, үл нийлэх.

гутлын өсгий хазгайрах гутлын өсгий тэгш биш, нэг тал руугаа хазгай болох
гэрийн тавилга хазгайрах гэрийн тавилга хазгай тавигдах, хазгай болох