ХАЗАЛЗАХ

Ихэд хазганах, доголсхийн явах - Арандал таяг тулан хазалзах нь цаанаа нэг л сүртэй аж. дэлгэрэнгүй... морь нь хазалзах (морь нь хазганах), хазалзаж мэзэлзэх [хоршоо] (хазганан доголох).

морь нь хазалзах морь нь хазганах
хазалзаж мэзэлзэх хазганан доголох