ХАЗАМТГАЙ

Байнга хаздаг, хазах нь олонтоо - Хотын морь хазамтгай холуур тойрч гараарай. дэлгэрэнгүй... хазамтгай буур (хазах нь олонтоо буур).