ХАЗАЙШГҮЙ

Хазайх боломжгүй, хазайхын аргагүй - Хатирч хүлэг минь харьшгүй, харах ирээдүй минь харьцуулшгүй, хамаг Монгол дэлгэрэнгүй... М.Цэдэндорж. Есөн хүсэл.