хазайхад нь тулах халтирахад нь түших
/ зүйр цэцэн үг /
нэгнийгээ ядрахад нь тусалж дэмжих гэсэн санаа