ҮЙ III
/ ургамал /

үй түнш (уул довд ургадаг, өндөр, судал нарийн, цул, өнгө шар нэг зүйл мод).

Ижил үг:

ҮЙ I

ҮЙ II