ҮЙЛ I

1. Хийж бүтээж байгаа ажиллагаа: үйл хийх (үйлдвэр хийх), гэмт үйл (гэмт явдал), дэлгэрэнгүй...


2. Оёх, урлах зүйл, оёдол: үйл бүт (хийж буй зүйлээ сайтар хийж дуусгаарай хэмээсэн үйл хийж байгаа хүнд ерөөж хэлэх үг), үйл дэлгэрэнгүй... (оёдол хийх), үйл сайтай (оёж урлахдаа сайн), үйл муутай (оёж урлахдаа муу), үйлэнд уран (оёж шидэхдээ гаргуун), оёдол үйл [хоршоо] (үйл үртэс), үйл утас [хоршоо] (юм оёх ажиллагаа) - Улам өсөхөд хоёр жил уйгур бичиг үзүүлж, үйл утсанд оруулбаас Хонгорзул мөн үйл утсанд мэргэшиж уртад ав аянд дагалцан явдаг бөлгөө. В.Инжаннаши. Хөх судар., үйл үртэс [хоршоо] (юм оёж урлах явдал) - Оёдлыг нь бас орчин тойрондоо үйл үртсэнд сүрхий гэгдсэн эх нь үхрийн нарийн шөрмөсөөр давхар хөвөрдөн оёжээ. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., үйлгүй хүүхэн дууламхай, сүүгүй үнээ мөөрөмхий [зүйр цэцэн үг] (ажилгүй хүн л завтай байдаг, зүгээр суулгүй сайтар ажиллаж хөдөлмөрлө гэсэн санаа);

үйл хийх үйлдвэр хийх
гэмт үйл гэмт явдал
сайн үйл сайн хэрэг явдал
ухамсарт үйл учир утгыг ойлгож танин мэдсэний үндсэн дээр хийх ажиллагаа
үйл үг юмны үйл хөдлөл, байдлыг заасан үг
үйл ажиллагаа

а. Зохион байгуулалттай хийж гүйцэтгэх ажил; б. Хэрэг явдлын явц, болц

үйл алдар үйл хэрэг болон алдар нэр, гавьяа зүтгэл
үйл хэрэг ажил хэрэг, ажил төрөл, хэрэг зорилго
үйл явдал хэрэг явдал
зан үйл хүний аж амьдралтай уялдан хэвшин тогтсон заншил, түүнтэй холбоотой элдэв үйл хөдлөл
ажил үйл хүний эрхэлж буй хөдөлмөр, хийж буй зүйл
үйл бүт хийж буй зүйлээ сайтар хийж дуусгаарай хэмээсэн үйл хийж байгаа хүнд ерөөж хэлэх үг
үйл хийх оёдол хийх
үйл сайтай оёж урлахдаа сайн
үйл муутай оёж урлахдаа муу
үйлэнд уран оёж шидэхдээ гаргуун
оёдол үйл үйл үртэс
үйл утас юм оёх ажиллагаа
үйл үртэс юм оёж урлах явдал
үйлгүй хүүхэн дууламхай сүүгүй үнээ мөөрөмхий ажилгүй хүн л завтай байдаг, зүгээр суулгүй сайтар ажиллаж хөдөлмөрлө гэсэн санаа
Ижил үг:

ҮЙЛ II