ҮЙЛГЭХ I

1. Үйхэд хүргэх: мах үйлгэх (мах чануулах) - Мах үйлгээд болж амжаагүй байтал нөгөө жолооч давхиж дэлгэрэнгүй... Ж.Бямбаа. Хорвоогийн өнгө.

Ижил үг:

ҮЙЛГЭХ II