ҮЙЛГҮЙ I

1. Үйл байхгүй, үйл муутай: үйлгүй хүүхэн (оёж хатгахдаа муу хүүхэн).

Ижил үг:

ҮЙЛГҮЙ II: