ҮЙЗЭН II

Мин улсын үед хэрэглэгдэж байсан албан тушаал болон цол чимэг: Онох үйзэн (хуучны манжийн үеийн албан дэлгэрэнгүй...

онох үйзэн хуучны манжийн үеийн албан тушаалын нэр
үйзэн бэйс хуучны манжийн үеийн албан тушаалын нэр
үйзэн гүү Үйзэн гүний хошууны адуу алдартай хурдан байсан тул үйзэн гүү гэдэг үг гарчээ
Ижил үг:

ҮЙЗЭН I

Дорноговь аймагт орших газрын нэр

Зочин 2017-05-21 15:38:00